قدم ۴: هدف گذاری و مخاطب شناسی در محتوای کاربردی چطوریه؟

در قدم چهارم دوره آموزش ایده پردازی و ساخت محتوای حرفه ای راجع به “هدف گذاری و مخاطب شناسی در محتوای کاربردی چطوریه؟” صحبت می کنیم.