قدم ۹: نکات جذاب و مهم در ساخت انیمیشن

شما در قدم نهم دوره آموزش ساخت انیمیشن دو بعدی با موهو هستین.

امیدواریم از آموزش نکات جذاب و مهم در ساخت انیمیشن در نرم افزار موهو (Moho) لذت ببرید.

 

سایه گذاری

ساخت دوربین

ایجاد عمق میدان