قدم ۳: موشن گرافیک و لزرش گیری ویدیو

یکی از مهمترین قدم های دوره آموزش ساخت کلیپ و فتوکلیوپ ساخت موشن گرافیک و لرزش گیری ویدیو است.
شما در قدم سوم این دوره آموزشی تکنیک های کاربردی مربوط به ساخت موشن گرافی با کاین مستر و لرزش گیری ویدپو را آموزش می بینید.

 

ساخت موشن گرافیک ساده

ساخت لوگو موشن

گرفتن لرزش فیلم با اپ ویدیو استابلیزر و گوشی شیاومی