قدم ۷: معرفی منابع کاربردی و آموزشی

با هفتمین قدم از آموزش طراحی و ساخت عکس با فتوشاپ همراه شما هستیم.

در این مرحله از آموزش به معرفی منابع کاربردی و آموزشی برای فتوشاپ می پردازیم.

 

معرفی سایت برای بحث هارمونی رنگ

معرفی سایت برای دانلود آموزش و محتوا