قدم ۱۰: فوت های کوزه گری و نکات پایانی مهم طراحی سایت

به دهمین و آخرین قدم از دوره آموزش طراحی سایت رسیدیم.

در این مرحله با فوت های کوزه گری و نکات پایانی مهم طراحی سایت آشنا می شویم.

با آموختن این نکات کاربردی یک طراح سایت حرفه ای شوید.