قدم ۴: شروع بازی سازی با یونیتی و برنامه نویسی C# از پایه

قدم چهارم دوره آموزش بازی سازی با موبایل درباره شروع بازی سازی با یونیتی و برنامه نویسی C# از پایه است و به نکات کاربردی در این زمینه اشاره دارد.