قدم ۷: خروجی گرفتن از نرم افزار و قوانین انیمیشن سازی

شما در هفتمین قدم دوره آموزش ساخت انیمیشن دو بعدی با موهو هستین.

امیدواریم از آموزش خروجی گرفتن از نرم افزار و قوانین انیمیشن سازی در نرم افزار موهو (Moho) لذت ببرید.

 

خروجی گرفتن

 

قوانین فیزیک در موهو

 

مفاهیم پایه متحرک سازی

اکشن ها در موهو

انیمیشن راه رفتن شخصیت