قدم ۵: تکنیک دابل اکسپوژر (فیلم درعکس) و افکت تکثیر شدن

پنجمین قدم دوره آموزش ساخت کلیپ و فتوکلیپ با رم افزار کاین مستر به تکنیک دابل اکسپوژر (فیلم درعکس) و افکت تکثیر شدن اختصاص یافته است.

 

آموزش ساخت کلیپ و فتوکلیپ

قسمت اول افکت چندتایی شدن در کلیپ

قسمت دوم افکت چندتایی شدن در کلیپ