قدم ۱۱: اسکریپت های آماده برای ساخت انیمیشن

شما در یازدهمین قدم دوره آموزش ساخت انیمیشن دو بعدی با موهو هستین.

امیدواریم از آموزشاسکریپت های آماده برای ساخت انیمیشن در نرم افزار موهو (Moho) لذت ببرید.

اسکریپت های آماده موهو