قدم ۲: ابزار های اساسی و مهم نرم افزار موهو (Moho)

شما در دومین قدم دوره آموزش ساخت انیمیشن دو بعدی با موهو هستین.

امیدواریم از آموزش ابزار های اساسی و مهم نرم افزار موهو (Moho) لذت ببرید.

 

اشیاء در موهو

اشیاء در موهو

ماسک کردن