قدم ۵: آموزش پروژه محور ساخت بازی نابودگر فضایی

آموزش پروژه محور ساخت بازی نابودگر فضایی در قدم پنجم دوره آموزش ساخت بازی موبایلی قرار دارد که با دیدن این کلیپ با فرآیند تهیه و تولید این بازی موبایلی آشنا می شوید.