قدم ۸: آموزش خروجی گرفتن برای اندروید از یونیتی

در آخرین و هشتمین قدم آموزش ساخت بازی موبایلی به آموزش خروجی گرفتن برای اندروید از یونیتی می پردازیم.
از دیدن این آموزش لذت ببرید.