قدم ۲: آشنایی با محیط اپ و شروع کار

قدم دوم آموزش ساخت کلیپ و فتوکلیپ به آشنایی با محیط اپ و شروع کار با این نرم افزار اختصاص دارد.

 

متحرک سازی متن در گوشی

فیلمبرداری پرده سبز + حذف آن

 

ساخت استودیو پرده سبز در سه سوت

گذاشتن آهنگ روی کلیپ

گذاشتن قاب موبایل در کلیپ