قدم ۶: آشنایی با قسمت های مختلف مدیریت سایت و تنظیمات آنها

در قدم ششم دوره آموزش طراحی سایت به آشنایی با قسمت های مختلف مدیریت سایت و تنظیمات آنها پرداخته می شود. با ما همراه باشید.